Jak ominąć blokadę drzwi w pralce

Blokada drzwi w pralce jest mechanizmem bezpieczeństwa, zaprojektowanym, aby zapobiegać otwarciu drzwi podczas pracy urządzenia. Czasami jednak z różnych przyczyn konieczne staje się odblokowanie drzwi, na przykład gdy pranie zostało zakończone, a blokada nie została automatycznie wyłączona. Poniższa instrukcja przedstawia sposoby, dzięki którym można bezpiecznie ominąć blokadę drzwi w pralce, nie powodując przy tym uszkodzenia urządzenia.

Jak ominąć blokadę drzwi w pralce

Działania opisane poniżej mogą pomóc w bezpiecznym odblokowaniu drzwi pralki, jednak zawsze należy przestrzegać instrukcji producenta dotyczących obsługi urządzenia.

1. Sprawdzenie i reset programu prania

 • Wyłącz pralkę z zasilania na około 1 minutę, a następnie włącz ponownie. Czasami taki reset może pomóc w odblokowaniu drzwi.
 • Zweryfikuj, czy program prania został zakończony. W niektórych przypadkach, pralka potrzebuje dodatkowego czasu na zakończenie cyklu.

2. Ręczne odblokowanie drzwi

 • Wiele pralek jest wyposażonych w mechanizm umożliwiający ręczne odblokowanie drzwi od wewnątrz. Należy odnaleźć w instrukcji obsługi informację o lokalizacji tego mechanizmu.
 • Użycie tej metody wymaga zazwyczaj zdjęcia panelu dolnego lub tylnego pralki, aby uzyskać dostęp do dźwigni odblokowującej.

3. Kontrola awaryjnego odblokowania

 • Niektóre modele pralek posiadają awaryjny sznurek lub dźwignię, pozwalające na odblokowanie drzwi z zewnątrz.
 • Taka opcja jest szczególnie przydatna w sytuacji awarii pralki lub przerwie w dostawie prądu.

4. Weryfikacja przyczyn problemu

Nie zawsze bezpośrednią przyczyną problemu jest awaria mechanizmu drzwi. Warto sprawdzić również:

 • Czy pralka jest w pełni wypoziomowana – niewłaściwe ustawienie może wpłynąć na mechanizm blokady.
 • Stan filtra i przewodów – zatkany filtr lub przewód może prowadzić do problemów z odblokowaniem drzwi.
  Czy plecak Vans można prać w pralce

Bezpieczeństwo przede wszystkim

Próba odblokowania drzwi w pralce powinna być przeprowadzona z zachowaniem szczególnej ostrożności. Należy:

 • Zawsze wyłączyć pralkę z zasilania przed podjęciem jakichkolwiek działań.
 • Unikać stosowania nadmiernej siły, co może doprowadzić do uszkodzenia drzwi lub innych części pralki.
 • Zasięgnąć porady specjalisty w przypadku trudności z odblokowaniem drzwi lub podejrzenia awarii.

Podsumowanie

Odblokowanie drzwi w pralce jest często możliwe bez konieczności interwencji serwisu. Warto jednak pamiętać, że jeśli problem będzie się powtarzał, może to wskazywać na głębszą awarię urządzenia. W takim przypadku zalecane jest skontaktowanie się z profesjonalnym serwisem, aby uniknąć ryzyka uszkodzenia pralki lub narażenia sobie i domowników na niebezpieczeństwo.