Jak zresetować programator w pralce Samsung

Reset programatora w pralce Samsung to prosty sposób na rozwiązanie niektórych problemów związanych z funkcjonowaniem urządzenia. Czasami, z różnych przyczyn, pralka może odmówić posłuszeństwa, nie reagując na komendy lub wyświetlając błędy. Reset modułu sterującego często pozwala przywrócić prawidłową pracę sprzętu. W tym artykule wyjaśniamy, jak krok po kroku bezpiecznie przeprowadzić taką operację.

Jak zresetować programator w pralce Samsung – krok po kroku

Proces resetowania programatora w pralce Samsung jest intuicyjny i nie wymaga specjalistycznej wiedzy. Aby go przeprowadzić, wykonaj poniższe kroki:

 1. Wyłącz pralkę zasilania – odłącz kabel zasilający od gniazdka elektrycznego.
 2. Odczekaj co najmniej 2-3 minuty – czas ten jest potrzebny na rozładowanie się kondensatorów w module sterującym.
 3. Ponownie podłącz pralkę do zasilania.
 4. Włącz pralkę, korzystając z głównego przycisku „Power”.
 5. Wybierz program prania przy pomocy pokrętła lub przycisków – nie uruchamiaj go.
 6. Potwierdź chęć resetu, naciskając jednocześnie na określony czas (zazwyczaj 5 sekund) dwa przyciski: „Start” i „Przerwanie”, lub inny wskazany w instrukcji obsługi kombinację.
 7. Po wyświetleniu informacji lub sygnału dźwiękowego (zależnie od modelu), oznaczającego ukończenie resetu, urządzenie jest gotowe do ponownego użycia.

Kiedy warto przeprowadzić reset?

Resetowanie programatora w pralce Samsung może być rozwiązaniem w przypadku:

 • Pojawienia się nietypowych kodów błędów.
 • Problemy z uruchomieniem cyklu prania.
 • Nieoczekiwane zatrzymywanie się programów.
 • Problemów z blokadą drzwi.

Ważne wskazówki

Przed przystąpieniem do resetu programatora w pralce Samsung, warto pamiętać o kilku ważnych aspektach:

 • Bezpieczeństwo – upewnij się, że pralka jest odłączona od zasilania przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań.
 • Konsultacja z instrukcją obsługi – różne modele pralek Samsung mogą wymagać odmiennych kombinacji przycisków do resetu.
 • Po resecie sprawdź, czy pralka działa poprawnie, wykonując krótki cykl prania.
  Czy rdza na pralce podlega gwarancji

Podsumowanie

Reset programatora w pralce Samsung jest szybką i skuteczną metodą na przywrócenie prawidłowego działania urządzenia. Warto jednak pamiętać, że w przypadku powtarzających się problemów, konieczna może być konsultacja z serwisem. Dbając o prawidłową eksploatację i wykonując regularne przeglądy, przedłużamy żywotność i efektywność naszej pralki.